PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH LÔ ĐỀ THẮNG LỚN   Có rất nhiều phương pháp và các tính lô đề khác nhau nhưng gộp lại chỉ có một số phương pháp chính. Sau đây tôi  muốn chia sẻ chút