Các phương pháp đánh lô đề Có rất nhiều Các phương pháp đánh lô đề khác nhau nhưng gộp lại chỉ có một số phương pháp chính. Sau đây tôi  muốn chia sẻ chút kinh nghiệm soi