Đề Đầu Đuôi Miền Bắc Siêu VIP – Dự đoán kết quả xsmb hôm nay

 Chuyên gia SOI CẦU LÔ đã phân tích và khẳng định bắt chính xác ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU VIP Giá: 200.000 VNĐ

Nhận số từ 9h00 – 17h00
 Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 100k )
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công! 

A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01635196054

Thống kê kết quả đề đầu đuôi => Dự đoán kết quả xsmb hôm nay

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY
20/02/2018 Đầu 2 – Đuôi 1 Win Đầu 2
19/02/2018 Đầu 0 – Đuôi 8 Win Đầu 0 – Đuôi 8
15/02-18/02/2018 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
14/02/2018 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
13/02/2018 Đầu 8 – Đuôi 9 Win Đầu 8 – Đuôi 9
12/02/2018 Đầu 1 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
11/02/2018 Đầu 6 – Đuôi 8 Win Đầu 6 – Đuôi 8
10/02/2018 Đầu 4 – Đuôi 6 Miss
09/02/2018 Đầu 2 – Đuôi 8 Win Đầu 2
08/02/2018 Đầu 2 – Đuôi 1 Miss
07/02/2018 Đầu 3 – Đuôi 6 Miss
06/02/2018 Đầu 8 – Đuôi 0 Miss
05/02/2018 Đầu 3 – Đuôi 6 Miss
04/02/2018 Đầu 1 – Đuôi 3 Win Đuôi 3
03/02/2018 Đầu 8 – Đuôi 6 Miss
02/02/2018 Đầu 2 – Đuôi 2 Miss
01/02/2018 Đầu 5 – Đuôi 9 Win Đầu 5
31/01/2018 Đầu 8 – Đuôi 1 Miss
30/01/2018 Đầu 9 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
29/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
28/01/2018 Đầu 2 – Đuôi 3 Miss
27/01/2018 Đầu 8 – Đuôi 3 Win Đầu 8 – Đuôi 3
26/01/2018 Đầu 4 – Đuôi 2 Win Đầu 4
25/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 1 Win Đầu 6
24/01/2018 Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đầu 5 – Đuôi 7
23/01/2018 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đầu 0 – Đuôi 1
22/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 0 Win Đầu 6 – Đuôi 0
21/01/2018 Đầu 5 – Đuôi 6 Miss
20/01/2018 Đầu 1 – Đuôi 5 Miss
19/01/2018 Đầu 7 – Đuôi 9 Miss
18/01/2018 Đầu 3 – Đuôi 0 Miss
17/01/2018 Đầu 1 – Đuôi 3 Miss
16/01/2018 Đầu 3 – Đuôi 5 Miss
15/01/2018 Đầu 3 – Đuôi 5 Miss
14/01/2018 Đầu 2 – Đuôi 1 Win Đầu 2 – Đuôi 1
13/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đầu 6
12/01/2018 Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
11/01/2018 Đầu 3 – Đuôi 8 Miss
10/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
09/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đầu 6 – Đuôi 2
08/01/2018 Đầu 1 – Đuôi 6 Miss
07/01/2018 Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đầu 5 – Đuôi 7
06/01/2018 Đầu 5 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/01/2018 Đầu 0 – Đuôi 5 Win Đầu 0 – Đuôi 5
04/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
03/01/2018 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đầu 1 – Đuôi 7
02/01/2018 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
01/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đầu 6 – Đuôi 2
31/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 4 Win Đầu 5
30/12/2017 Đầu 1 – Đuôi 5 Miss
29/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 8 Miss
28/12/2017 Đầu 0 – Đuôi 5 Win Đầu 0 – Đuôi 5
27/12/2017 Đầu 2 – Đuôi 8 Miss
26/12/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Miss
25/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 2 Miss
24/12/2017 Đầu 1 – Đuôi 5 Miss
23/12/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
22/12/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
21/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 8 Win Đầu 5 – Đuôi 8
20/12/2017 Đầu 2 – Đuôi 0 Miss
19/12/2017 Đầu 3 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
18/12/2017 Đầu 2 – Đuôi 5 Win Đuôi 5
17/12/2017 Đầu 7 – Đuôi 4 Miss
16/12/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
15/12/2017 Đầu 6 – Đuôi 8 Win Đầu 6 – Đuôi 8
14/12/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
13/12/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win Đầu 7
12/12/2017 Đầu 6 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
11/12/2017 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đầu 6
10/12/2017 Đầu 1 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
09/12/2017 Đầu 9 – Đuôi 2 Win Đầu 9 – Đuôi 2
08/12/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
07/12/2017 Đầu 2 – Đuôi 8 Miss
06/12/2017 Đầu 1 – Đuôi 9 Miss
05/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
04/12/2017 Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3 – Đuôi 3
03/12/2017 Đầu 4 – Đuôi 6 Miss
02/12/2017 Đầu 2 – Đuôi 7 Miss
01/12/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đuôi 6
30/11/2017 Đầu 6 – Đuôi 7 Miss
29/11/2017 Đầu 7 – Đuôi 5 Win Đầu 7 – Đuôi 5
28/11/2017 Đầu 9 – Đuôi 4 Miss
27/11/2017 Đầu 1 – Đuôi 5 Win Đầu 1
26/11/2017 Đầu 3 – Đuôi 4 Miss
25/11/2017 Đầu 5 – Đuôi 1 Miss
24/11/2017 Đầu 4 – Đuôi 7 Miss
23/11/2017 Đầu 9 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
22/11/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Miss
21/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đuôi 3
20/11/2017 Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
19/11/2017 Đầu 6 – Đuôi 1 Win Đầu 6 – Đuôi 1
18/11/2017 Đầu 5 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
17/11/2017 Đầu 0 – Đuôi 2 Win Đầu 0
16/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
15/11/2017 Đầu 8 – Đuôi 3 Miss
14/11/2017 Đầu 6 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
13/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 6 Miss
12/11/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6 – Đuôi 5
11/11/2017 Đầu 1 – Đuôi 8 Miss
10/11/2017 Đầu 4 – Đuôi 2 Miss
09/11/2017 Đầu 7 – Đuôi 9 Miss
08/11/2017 Đầu 5 – Đuôi 4 Miss
07/11/2017 Đầu 3 – Đuôi 2 Win Đầu 3
06/11/2017 Đầu 3 – Đuôi 8 Miss
05/11/2017 Đầu 5 – Đuôi 1 Miss
04/11/2017 Đầu 7 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
03/11/2017 Đầu 3 – Đuôi 4 Win Đầu 3 – Đuôi 4
02/11/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Miss
01/11/2017 Đầu 9 – Đuôi 2 Win Đầu 9 – Đuôi 2
31/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đuôi 3
30/10/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đầu 8
29/10/2017 Đầu 5 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
28/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 4 Win Đầu 2 – Đuôi 4
27/10/2017 Đầu 5 – Đuôi 2 Miss
26/10/2017 Đầu 8 – Đuôi 7 Win Đầu 8
25/10/2017 Đầu 7 – Đuôi 9 Miss
24/10/2017 Đầu 8 – Đuôi 2 Miss
23/10/2017 Đầu 6 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
22/10/2017 Đầu 5 – Đuôi 3 Win Đầu 5 – Đuôi 3
21/10/2017 Đầu 5 – Đuôi 8 Miss
20/10/2017 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
19/10/2017 Đầu 3 – Đuôi 4 Win Đầu 3
18/10/2017 Đầu 9 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
17/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 4 Win Đầu 2 – Đuôi 4
16/10/2017 Đầu 4 – Đuôi 8 Win Đầu 4
15/10/2017 Đầu 1 – Đuôi 0 Miss
14/10/2017 Đầu 3 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
13/10/2017 Đầu 8 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
12/10/2017 Đầu 3 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
11/10/2017 Đầu 9 – Đuôi 0 Win Đầu 9 – Đuôi 0
10/10/2017 Đầu 5 – Đuôi 4 Miss
09/10/2017 Đầu 6 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
08/10/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
07/10/2017 Đầu 1 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
06/10/2017 Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/10/2017 Đầu 3 – Đuôi 2 Miss
04/10/2017 Đầu 7 – Đuôi 3 Win Đầu 7
03/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
02/10/2017 Đầu 0 – Đuôi 9 Win Đầu 0
01/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đuôi 3
30/09/2017 Đầu 5 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
29/09/2017 Đầu 7 – Đuôi 5 Miss
28/09/2017 Đầu 9 – Đuôi 6 Win Đầu 9 – Đuôi 6
27/09/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Miss
26/09/2017 Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đuôi 3
25/09/2017 Đầu 6 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
24/09/2017 Đầu 5 – Đuôi 0 Win Đầu 5
23/09/2017 Đầu 4 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
22/09/2017 Đầu 8 – Đuôi 2 Win Đầu 8
21/09/2017 Đầu 2 – Đuôi 9 Miss
20/09/2017 Đầu 3 – Đuôi 2 Miss
19/09/2017 Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đầu 4
18/09/2017 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đầu 0 – Đuôi 1
17/09/2017 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
16/09/2017 Đầu 8 – Đuôi 5 Win Đầu 8 – Đuôi 5
15/09/2017 Đầu 7 – Đuôi 6 Win Đuôi 6
14/09/2017 Đầu 4 – Đuôi 2 Win Đầu 4
13/09/2017 Đầu 5 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
12/09/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Miss
11/09/2017 Đầu 1 – Đuôi 9 Win Đầu 1 – Đuôi 9
10/09/2017 Đầu 9 – Đuôi 2 Win Đầu 9
09/09/2017 Đầu 1 – Đuôi 5 Win Đầu 1 – Đuôi 5
08/09/2017 Đầu 1 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
07/09/2017 Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6 – Đuôi 3
06/07/2017 Đầu 0 – Đuôi 4 Miss
05/09/2017 Đầu 5 – Đuôi 9 Win Đầu 5 – Đuôi 9
04/09/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
03/09/2017 Đầu 7 – Đuôi 1 Win Đầu 7 – Đuôi 1
02/09/2017 Đầu 1 – Đuôi 6 Miss
01/09/2017 Đầu 8 – Đuôi 9 Win Đầu 8 – Đuôi 9
31/08/2017 Đầu 4 – Đuôi 8 Miss
30/08/2017 Đầu 2 – Đuôi 5 Miss
29/08/2017 Đầu 3 – Đuôi 0 Miss
28/08/2017 Đầu 1 – Đuôi 2 Miss
27/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 4 Miss
26/08/2017 Đầu 1 – Đuôi 8 Miss
25/08/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Miss
24/08/2017 Đầu 7 – Đuôi 4 Miss
23/08/2017 Đầu 5 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
22/08/2017 Đầu 7 – Đuôi 6 Miss
21/08/2017 Đầu 4 – Đuôi 5 Miss
20/08/2017 Đầu 2 – Đuôi 7 Miss
19/08/2017 Đầu 8 – Đuôi 7 Miss
18/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Miss
17/08/2017 Đầu 2 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
16/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 3 Miss
15/08/2017 Đầu 3 – Đuôi 2 Win Đầu 3
14/08/2017 Đầu 5 – Đuôi 6 Miss
13/08/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Miss
12/08/2017 Đầu 7 – Đuôi 9 Miss
11/08/2017 Đầu 0 – Đuôi 4 Miss
10/08/2017 Đầu 8 – Đuôi 8 Miss
09/08/2017 Đầu 5 – Đuôi 6 Win Đuôi 6
08/08/2017 Đầu 7 – Đuôi 2 Miss
07/08/2017 Đầu 2 – Đuôi 4 Win Đầu 2
06/08/2017 Đầu 2 – Đuôi 9 Miss
05/08/2017 Đầu 7 – Đuôi 1 Miss
04/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 4 Miss
03/08/2017 Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1
02/08/2017 Đầu 2 – Đuôi 6 Miss
01/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6 – Đuôi 5
31/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 8 Miss
30/07/2017 Đầu 7 – Đuôi 3 Win Đầu 7
29/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
28/07/2017 Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
27/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 2 Win Đầu 3
26/07/2017 Đầu 0 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
25/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 4  Win Đuôi 4
24/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 7  Win Đuôi 7
23/07/2017 Đầu 5 – Đuôi 4 Miss
22/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 8 Miss
21/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 7 Win Đầu 6
20/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 6 Miss
19/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Win Đầu 3 – Đuôi 7
18/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 4 Miss
17/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 8 Win Đầu 8 – Đuôi 8
16/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 8 Win Đầu 3
15/06/2017 Đầu 7 – Đuôi 1  Win Đuôi 1
14/07/2017  Đầu 6 – Đuôi 7 Win Đầu 6
13/07/2017  Đầu 8 – Đuôi 1  Win Đuôi 1
 12/07/2017  Đầu 7 – Đuôi 2  Win Đuôi 2
11/07/2017 Đầu 5 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
 10/07/2017  Đầu 4 – Đuôi 2  Win Đầu 4
 09/07/2017  Đầu 6 – Đuôi 3   Win Đuôi 3
 08/07/2017  Đầu 8 – Đuôi 1  Win Đầu 8
 07/07/2017  Đầu 9 – Đuôi 0  Win Đầu 9
 06/07/2017  Đầu 5 – Đuôi 7  Miss
 05/07/2017  Đầu 3 – Đuôi 6  Win Đuôi 6
 04/07/2017  Đầu 2 – Đuôi 8  Win Đuôi 8
 03/07/2017  Đầu 8 – Đuôi 6  Win 86
 02/07/2017  Đầu 4 – Đuôi 9  Win 49
 01/07/2017   Đầu 6 – Đuôi 1  Win Đuôi 1
 30/06/2017  Đầu 0 – Đuôi 6   Win Đầu 0
 29/06/2017  Đầu 7 – Đuôi 5  Miss
 28/06/2017  Đầu 6 – Đuôi 1  Miss
 27/06/2017  Đầu 4 – Đuôi 1  Miss
 26/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 8  Win Đầu 2
 25/06/2017  Đầu 5 – Đuôi 6  Win Đuôi 6
 24/06/2017  Đầu 1 – Đuôi 7  Miss
23/06/2017  Đầu 8 – Đuôi 7  Miss
 22/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 4  Miss
 21/06/2017  Đầu 6 – Đuôi 0  Miss
 20/06/2017  Đầu 9 – Đuôi 2 Win Đầu 9
19/06/2017  Đầu 1 – Đuôi 7 Miss
 18/06/2017  Đầu 7 – Đuôi 6 Win 76
17/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
 16/06/2017  Đầu 4 – Đuôi 7 Miss
15/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
  14/06/2017 Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
13/06/2017 Đầu 7 – Đuôi 2 Miss
 12/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 6 Miss
11/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 1 Win 21
 10/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Miss
09/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 2  Win 92
08/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 7  Win Đuôi 7
07/06/2017  Đầu 7 – Đuôi 0  Win 70
 06/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Win 39
05/06/2017  Đầu 3 – Đuôi 4  Miss
 04/06/2017 Đầu 8 – Đuôi 5 Win 85
03/06/2017 Đầu 5 – Đuôi 3 Miss
 02/06/2017 Đầu 4 – Đuôi 0 Miss
01/06/2017  Đầu 3 – Đuôi 0 Win 30
  31/05/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Win 66
 30/05/2017  Đầu 1 – Đuôi 3 Miss
 29/05/2017  Đầu 4 – Đuôi 4 Win 44
28/05/2017  Đầu 7 – Đuôi 8 Miss
  27/05/2017 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đuôi 5
26/05/2017 Đầu 2 – Đuôi 1  Win 21
  25/05/2017 Đầu 6 – Đuôi 9 Win 69